Photoset

Where it all begins.

Tags: hanoi
Photoset

Câu chuyện về hai chú mèo =))

Photo

urbanoutfitters:

Our ideal reading nook.
Quote
"Give priority to kindness, not intelligence."

— Because intelligence will betray you, kindness won’t.

Text

Đời quá thơm
Ngửi không tới
Đòi đi ị
Ra cứt thối
Mà tưởng thơm.

Ới người ta
Ra ngửi thử
Chỉ thấy thối
Chẳng thấy thơm.

Cố rặn cục cứt thơm
Mà sao vẫn thấy thối.

Thôi giật nước.

Quote
"People tend to do things because of where they are, not who they are."

— Ian Parker

Quote
"I tried taking pictures, but they were so mediocre. I guess every girl goes through a photography phase. You know, horses… taking pictures of your feet."

Charlotte - Lost in Translation

Text

Con tôi hỏi: hay là con học toán?
Để làm gì? Tôi nghĩ. Khó gì con?
Con sẽ tính ra rất dễ dàng rằng
Hai mẩu bánh ăn no hơn một mẩu
Con tôi hỏi: hay con học tiếng Pháp?
Để làm gì? Tôi nghĩ. Nước suy rồi
Con cứ việc lấy tay xoa bụng
Gào lên, người ta sẽ hiểu con.
Con tôi hỏi: hay là con học sử?
Để làm gì? Tôi nghĩ. Con ơi.
Con hãy học vùi đầu xuống đất
Có thể mai ra còn sống thoát được chăng!

Thế rồi, tôi nói: ừ con
Con học toán, học Pháp văn, học sử. 

- Bertolt Brecht, Trần Dần dịch.

Photoset

(Source: featuringod)

Quote
"Một vị hoà thượng bảo đệ tử: Tránh cái lợi dễ hơn là tránh cái danh. Ngay những bậc ẩn sĩ, những bậc tu hành cũng mong được người ta biết đến mình. Họ muốn giảng kinh thuyết pháp trước đám đông, chứ không muốn ở ẩn trong một cái am nhỏ mà đàm đạo với một đệ tử như chúng mình lúc này đây."

— Lâm Ngữ Đường