Install Theme

Trời ơi, phải mua cho Nở béo cái bờm sư tử thôi.

(Source: catleecious, via jangnguyen)

Để phá vỡ được nguyên tắc thì phải biết nguyên tắc.

Nhưng biết nguyên tắc rồi thì lại chẳng dám phá vỡ.

That frustrating moment when I can’t find the word to describe what I mean!!!

When you are confident, nothing else matters =)

Khi nhìn thấy Mèo Nở hay sự đẹp đẽ của cuộc sống là tôi sẽ quên đi sự xấu xí của loài người =))

fashgif:

BEC & BRIDGE SPRING 2014 RTW

BACKSTAGE

SYDNEY FASHION WEEK

cười chết mất =))

" The pain we feel in separation is the price we pay for love. "

- Hatef Mokhtar, The Red Wrath (via fables-of-the-reconstruction)

(via fuckyeahexistentialism)

metalpotential:

EDEKA: “Supergeil”

This dude looks like the “second most interesting man in the world.” But that said, he raps in what is arguably the most interesting supermarket spot ever. This film, in a word, is “Zooper.”

Metal-Potential? Silver.